Design a site like this with WordPress.com
Get started

Feyo -03

ADAAMAA Mana Gurgurtaa qulqullina ol aanan ijaarame.Iddoon. Magaala Adaamaa KollejjiiBaldhiinna kaaree 200m2 ♧Kuta Ciissa 4  ♧Kitchen 1♧Saloonni  1  ♧Bakka dhiqqana:2♧Bakka Konkolaataa dhabbii 2♧Lafa jalaatti kuta 2 qaba.Mana baay’ee midhagaa ta’eedha$Gattiin 14,000,000 himaatu 📞+251911719336 +251972824233https://t.me/feyojemalPLCcVideo mana yoo laalu fetan Tiktok kenya irraa argatu tiktok.com/@feyojemalplc4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: